Email adresa za svakog člana

| | Comments (0)

Svaki član može dobiti email nalog na našem domenu, a obzirom da se naše email adrese završavaju na @aleksic.org, vrlo poželjno je da se korisnik koji zatraži tako nešto preziva Aleksić.

To znači da svi članovi porodice Aleksić, tojest svi koji se tako prezivaju mogu da dobiju email adresu ime@aleksic.org ukoliko žele, ukoliko zatraže, ukoliko nije zauzeta i mogu besplatno da je koriste neograničeno vreme.

Paket u kome dolazi email adresa i email nalog je bogat i drugim mogućnostima, ali o tome ćete vremenom moći više da se upoznate na strani Sajt i servisi. Radi se o Google Apps paketu, koji osim email servisa omogućuje chat i glasovnu komunikaciju, zatim online obradu teksta, tabelarnih dokumenata, prezentacija, kalendar i tako dalje.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Goran Aleksic published on April 15, 2008 8:38 AM.

Prva vest u novoj verziji sajta was the previous entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.